1. hemorragiska febrar

  hemorragiska febrar, blödarfebrar, grupp av infektionssjukdomar vilka orsakar rubbad blodkoagulation och i extrema fall blödningar i hud, slemhinnor eller inre organ.
 2. heparin

  heparin, heterogen grupp av kroppsegna substanser.
 3. chock

  chock, inom medicinen några kliniska tillstånd där den cirkulerande blodmängden inte överensstämmer med kärlbäddens volym, vilket medför ett markant blodtrycksfall.

 4. Cushings syndrom

  Cushings syndrom, sjukdom som beror på onormalt stor bildning av binjurebarkhormoner, framför allt kortisol.
 5. bartonellos

  bartonellos, grupp infektionssjukdomar orsakade av bakterier inom släktet Bartonella.
 6. blodtransfusion

  blodtransfusion, blodöverföring, tillförsel av blod eller blodbeståndsdelar (blodkomponenter) i blodbanan hos en mottagare.
 7. muskelbristning

  muskelbristning, mer eller mindre omfångsrik bristning av en muskel, vanligast i låret på grund av översträckning, t.ex. vid sprinterlopp.

 8. lumbalpunktion

  lumbalpunktion, punctio lum­balis , provtagning av ryggmärgsvätska med hjälp av en kanyl som, efter lokalbedövning, förs in mellan de mjuka ryggmärgshinnorna i nedre delen av ländryggen, långt nedanför ryggmärgens slut.
 9. Turners syndrom

  Turners syndrom, X0-syndrom, medfött tillstånd som endast finns hos flickor.
 10. hjärna

  hjärna, encefalon, den överordnade delen av nervsystemet hos djur inklusive människa.