1. betfluga

  betfluga, Pegomyia hyoscyami, art i familjen blomsterflugor.
 2. bladbakterios

  bladbakterios, bakteriesjukdomar som orsakas av arter inom släktena Pseudomonas, Burkholderia och Xanthomonas och som angriper bladen hos många såväl vildväxande som odlade växter.
 3. gallerblad

  gallerblad, Aponogeton fenestralis, art i familjen vattenaxväxter. Det är en flerårig sötvattensväxt med kort stam, som är fästad i bottnen med ett flertal rötter.
 4. flugtrumpeter

  flugtrumpeter, Sarracenia , släkte flugtrumpetväxter som hör hemma i östra Nordamerika på myrmarker o.d. Släktet omfattar åtta arter fleråriga, insektsätande örter med basal bladrosett, där de ihåliga bladen är ombildade till fångstkannor, dit insekter lockas av dofter och färger.