1. falerts

  falerts, serie av kemiskt besläktade mineral, se tetrahedrit-tennantitserien.
 2. pytonormar

  pytonormar, Pythonidae, familj ormar med ca 30 arter i tropiska och subtropiska delar av Afrika söder om Sahara och från södra och sydöstra Asien till Australien.
 3. perborater

  perborater, peroxiborater, salter av perborsyra innehållande anjonen BO 3 .
 4. globus pallidus

  globus pallidus, pallidum, anatomisk term för en del av hjärnans linskärna, nucleus lentiformis, tillhörande extrapyramidala systemet.
 5. silverstift

  silverstift, teckningsinstrument som varit i bruk sedan antiken.
 6. benitoit

  benitoit, sällsynt, blek- till safirblått mineral med sammansättningen BaTiSi 3O 9.
 7. jordslag

  jordslag, mörka mögelfläckar som kan uppstå främst på linne- och bomullsvaror vilka lagrats fuktiga eller torkat för långsamt.
 8. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 9. Amma

  Amma, den högste guden hos dogonfolket i Mali, huvudaktör i en omfattande skapelseberättelse.
 10. pallidum

  pallidum, globus pallidus, en ansamling av nervceller i storhjärnans basala delar, med betydelse för rörelseförmågan.