1. TAED

  TAED, tetraacetyletylendiamin , en blek­aktivator som används i tvättmedel för att åstadkomma blekning även vid tvättemperaturer under 60 °C. I den alkaliska tvättlösningen bildar TAED tillsammans med väteperoxid perättiksyra, som bleker redan vid låg temperatur.
 2. blått blod

  blått blod, ett uttryck för adelskap som kan härledas till det medeltida Spanien, vars kastilianska aristokrati i jämförelse med t.ex. morerna utmärktes av påfallande blek hudfärg, vilket gav blodkärlen en tydligt blå framtoning.
 3. etioplast

  etioplast, en plastid i en växtcell vilken normalt skulle ha utvecklats till en kloroplast men som på grund av ljusbrist förhindrats bilda klorofyll och de för en kloroplast utmärkande thylakoidmembranerna.
 4. Hepatica

  Hepatica, det vetenskapliga namnet på ett släkte ranunkelväxter med tio arter fleråriga örter hemmahörande i den norra tempererade zonen.
 5. härva

  härva, garnsamling som formats genom lindning ett visst antal varv runt en härvels garnställning.
 6. klorofyll

  klorofyll är det ämne som ger växterna deras gröna färg.
 7. Pandu

  Pandu , pāṇḍu (sanskrit, ’blek’, ’gulaktig’), i fornindisk myt kung i Bharata och far till fem hjältesöner, pandavas, vilka efter många äventyr besegrade sina kusiner ( kaurava) i den konflikt som utgör ramhandlingen i eposet ”Mahabharata”.
 8. Camassia

  Camassia, det vetenskapliga namnet på ett släkte sparrisväxter med fem arter i Nordamerika och en i Sydamerika.
 9. ISON:s komet

  ISON:s komet, egentligen C/2012 S1 (ISON), numera upplöst komet, väl synlig från jorden i november 2013.
 10. blekning

  blekning innebär att man gör ett material vitare eller ljusare i färgen.