1. bleke

  1ble`ke subst. ~t el. ~n ORDLED: blek-et
  Svensk ordbok
 2. bleke

  2ble`ke subst. ~t ORDLED: blek-et
  Svensk ordbok
 3. blekhet

  ble`khet subst. ~en ORDLED: blek-het-en
  Svensk ordbok
 4. bleka

  ble`ka verb blekte blekt, pres. bleker ORDLED: blek-er SUBST.: blekande, blekning
  Svensk ordbok
 5. blek

  blek adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. grönblek

  grö`nblek adj. ~t ORDLED: grön--blek
  Svensk ordbok
 7. likblek

  li`kblek adj. ~t ORDLED: lik--blek
  Svensk ordbok
 8. gråblek

  grå`blek adj. ~t ORDLED: grå--blek
  Svensk ordbok
 9. blekvätska

  ble`kvätska subst. ~n blekvätskor ORDLED: blek--vätsk-an
  Svensk ordbok
 10. blekfet

  ble`kfet adj. ~t ORDLED: blek--fet
  Svensk ordbok