1. blekingseka

  ble`kingseka subst. ~n blekingsekor ORDLED: blek-ings--ek-an
  Svensk ordbok
 2. tvinsjuk

  tvi`nsjuk adj. ~t ORDLED: tvin--sjuk
  Svensk ordbok
 3. bleklagd

  ble`klagd adj. bleklagt ORDLED: blek--lag-da
  Svensk ordbok
 4. bleksiktig

  ble`ksiktig adj. ~t ORDLED: blek--sikt-ig
  Svensk ordbok
 5. doftlös

  doftlös [dåf`t-] adj. ~t ORDLED: doft--lös
  Svensk ordbok
 6. blekansikte

  ble`kansikte subst. ~t ~n ORDLED: blek--an-sikt-et
  Svensk ordbok
 7. skrämsel

  skräm´sel subst. ~n ORDLED: skräm-seln
  Svensk ordbok
 8. vitna

  vi`tna verb ~de ~t ORDLED: vit-nar SUBST.: vitnande
  Svensk ordbok
 9. perborat

  perbora´t subst. ~et ~er ORDLED: per-bor-at-et
  Svensk ordbok
 10. avflagnad

  a`vflagnad adj. avflagnat ORDLED: av--flag-nad
  Svensk ordbok