1. Blekinge kustartilleriförsvar

  Blekinge kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleriregemente, BK/KA 2, f.d. marin myndighet som bildades 1981.
 2. Blekinge Läns Tidning

  Blekinge Läns Tidning, BLT, liberal morgontidning i Karlskrona.

 3. Regionteatern Blekinge Kronoberg

  Regionteatern Blekinge Kronoberg, till 1994 Kronobergsteatern, regionteater bildad 1984 efter det att landsting och kommun övertagit ansvaret för Riksteaterns Växjöensemble.
 4. Blekinge tekniska högskola

  Blekinge tekniska högskola, BTH, högskola bildad 1989 som Högskolan i Karlskrona/Ronneby, nuvarande namn sedan 2001.
 5. kungsljus

  kungsljus är en art i familjen flenörtsväxter.
 6. gropkeramisk kultur

  gropkeramisk kultur är en arkeologisk kultur i Norden under mellersta delen av bondestenålder för drygt 5 000 år sedan.
 7. K

  K, beteckning för Blekinge län.
 8. ekoxe

  ekoxe är Sveriges och till och med Europas största skalbagge.
 9. stare

  stare, Sturnus vulgaris, art i fågelfamiljen starar.
 10. keramik

  keramik är olika föremål som formats av lera eller vissa andra mineral och som sedan bränts vid hög värme i en ugn.