1. Torhamnsudde

  Torhamnsudde, udde i sydöstra Blekinge; för belägenhet se landskapskarta Blekinge.
 2. Kuggeboda

  Kuggeboda, ort i södra Blekinge; för belägenhet se landskapskarta Blekinge.
 3. Karlshamn

  Karlshamn, kommun och tätort i Blekinge (Blekinge län).

 4. Karlskrona

  Karlskrona, kommun och tätort i Blekinge (Blekinge län).

 5. F 17

  F 17, beteckning för Blekinge flygflottilj.
 6. Kronobergsteatern

  Kronobergsteatern, sedan 1994 Regionteatern Blekinge Kronoberg.
 7. flugtrumpetväxter

  flugtrumpetväxter, Sarraceniaceae, tvåhjärtbladig växtfamilj som förekommer i myrmarker i Nordamerika och norra Sydamerika.
 8. Elleholm

  Elleholm, f.d. församling i Karlshamns kommun, Blekinge (Blekinge län).
 9. guldgubbar

  guldgubbar, benämning på 1–2 cm höga, ensidigt präglade och tunna guldbleck, som dateras till perioden ca 400–800 e.Kr.
 10. skogsbruk

  skogsbruk, skogshushållning, sammanfattande benämning på verksamhet där skog utnyttjas för produktion av virke för efterföljande bearbetning och användning.