1. bondeuppror

  bondeuppror, väpnade revolter från bondebefolkningen mot olika former av förtryck från makthavarnas sida.
 2. Israel–Palestina-frågan

  Israel–Palestina-frågan kallas konflikten mellan staten Israel och den judiska befolkningen på ena sidan och de palestinska araberna på den andra sidan.
 3. blekingsk

  ble`kingsk adj. ~t ORDLED: blek-ing-ska
  Svensk ordbok
 4. blekingska

  ble`kingska subst. ~n blekingskor ORDLED: blek-ing-skan
  Svensk ordbok
 5. urfader

  u`rfader subst. ~n ORDLED: ur--fadern
  Svensk ordbok
 6. ärttörne

  ärt`törne subst. ~t ORDLED: ärt--törn-et
  Svensk ordbok
 7. gultörne

  gu`ltörne subst. ~t ORDLED: gul--törn-et
  Svensk ordbok
 8. ekoxe

  e`koxe subst. ~n ekoxar ORDLED: ek--ox-en
  Svensk ordbok
 9. snapphane

  snapp`hane subst. ~n snapphanar ORDLED: snapp--han-en
  Svensk ordbok