1. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 2. Etiopien

  Etiopien, stat i nordöstra Afrika.

 3. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 4. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 5. förblinda

  förblin´da verb ~de ~t ORDLED: för-blind-ar SUBST.: förblindande; förblindelse
  Svensk ordbok
 6. utkomst

  u`tkomst subst. ~en ORDLED: ut--komst-en
  Svensk ordbok
 7. frihetsberövande

  fri`hetsberövande subst. ~t ~n ORDLED: fri-hets--be-röv-and-et
  Svensk ordbok
 8. depatriera

  depatrie´ra verb ~de ~t ORDLED: de-patri-er-ar SUBST.: depatrierande, depatriering
  Svensk ordbok
 9. denaturalisera

  denaturalise´ra verb ~de ~t ORDLED: de-nat-ur-al-is-er-ar SUBST.: denaturaliserande, denaturalisering; denaturalisation
  Svensk ordbok
 10. arvlös

  ar`vlös adj. ~t ORDLED: arv--lös
  Svensk ordbok