1. defekt

  1defek´t adj., neutr. ~ ORDLED: de-fekt
  Svensk ordbok
 2. deprivation

  deprivation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: de-priv-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. förlama

  förla´ma verb ~de ~t ORDLED: för-lam-ar SUBST.: förlamning
  Svensk ordbok
 4. styv-

  styv- förled
  Svensk ordbok
 5. förfördela

  fö`rfördela verb ~de ~t ORDLED: för--för-del-ar SUBST.: förfördelande, förfördelning
  Svensk ordbok
 6. tackling

  tack`ling subst. ~en ~ar ORDLED: tackl-ing-en
  Svensk ordbok
 7. brandskatta

  bran`dskatta verb ~de ~t ORDLED: brand--skatt-ar SUBST.: brandskattande, brandskattning
  Svensk ordbok
 8. denaturera

  denature´ra verb ~de ~t ORDLED: de-nat-ur-er-ar SUBST.: denaturerande, denaturering
  Svensk ordbok
 9. fråndöma

  frå`ndöma verb fråndömde fråndömt, pres. fråndömer ORDLED: från--döm-er SUBST.: fråndömande
  Svensk ordbok
 10. topphugga

  topphugga [tåp`-] verb topphögg topphuggit topphuggen topphuggna, pres. topphugger ORDLED: topp--hugg-er SUBST.: topphuggande, topphuggning
  Svensk ordbok