1. avmagnetisera

  a`vmagnetisera verb ~de ~t ORDLED: av--magn-et-is-er-ar SUBST.: avmagnetiserande, avmagnetisering
  Svensk ordbok
 2. utplundra

  u`tplundra verb ~de ~t ORDLED: ut--plundr-ar SUBST.: utplundrande, utplundring
  Svensk ordbok
 3. avsåga

  a`vsåga verb ~de ~t ORDLED: av--såg-ar SUBST.: avsågande, avsågning
  Svensk ordbok
 4. häktning

  häk`tning subst. ~en ~ar ORDLED: häkt-ning-en
  Svensk ordbok
 5. frånta

  frå`nta el. frå`ntaga verb fråntog fråntagit fråntagen fråntagna, pres. fråntar äv. fråntager ORDLED: från--tag-it SUBST.: fråntagande
  Svensk ordbok
 6. avliva

  a`vliva verb ~de ~t ORDLED: av--liv-ar SUBST.: avlivande, avlivning
  Svensk ordbok
 7. desarmera

  desarme´ra verb ~de ~t ORDLED: des-arm-er-ar SUBST.: desarmerande, desarmering
  Svensk ordbok
 8. fängsla

  fäng`sla verb ~de ~t ORDLED: fäng-slar SUBST.: fängslande
  Svensk ordbok
 9. flå

  flå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: flående
  Svensk ordbok
 10. snuva

  3snu`va verb ~de ~t ORDLED: snuv-ar SUBST.: snuvande, snuvning
  Svensk ordbok