1. tjuvsamhälle

  tju`vsamhälle el. tjy`vsamhälle subst. ~t ORDLED: tjuv--sam-häll-et, tjyv--sam-häll-et
  Svensk ordbok
 2. förnedra

  förne´dra verb ~de ~t ORDLED: för-nedr-ar SUBST.: förnedrande, förnedring
  Svensk ordbok
 3. avsättning

  a`vsättning subst. ~en ~ar ORDLED: av--sätt-ning-en
  Svensk ordbok
 4. klå

  klå verb ~dde ~tt, pres. ~r SUBST.: klående
  Svensk ordbok
 5. döda

  dö`da verb ~de ~t ORDLED: död-ar SUBST.: dödande, dödning (till 2)
  Svensk ordbok
 6. bedöva

  bedö´va verb ~de ~t ORDLED: be-döv-ar SUBST.: bedövande, bedövning
  Svensk ordbok
 7. privat

  priva´t adj., neutr. ~ ORDLED: priv-at
  Svensk ordbok
 8. klippa

  2klipp`a verb klippte klippt, pres. klipper ORDLED: klipp-er SUBST.: klippande, klippning; klipp
  Svensk ordbok
 9. från

  från prep.
  Svensk ordbok
 10. anhålla

  an`hålla verb anhöll anhållit anhållen anhållna, pres. anhåller ORDLED: an--håll-er SUBST.: anhållande; anhållan (till 1)
  Svensk ordbok