1. Oidipus

  Oidipus (grekiska Oidipous, latin Oedipus), grekisk sagohjälte, son till Thebes kungapar Laios och Iokaste.
 2. mord

  mord, brott mot liv och hälsa som enligt brottsbalken (BrB) innebär att uppsåtligen beröva en annan människa livet.

 3. medborgerliga fri- och rättigheter

  medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten.
 4. QAnon

  QAnon, konspirationsteori som gör gällande att det existerar ett globalt nätverk av satanistiska pedofiler med förgreningar i den amerikanska politiska och kulturella eliten. 

 5. kirgizer

  kirgizer, kirgiser, tidigare även kallade karakirgiser, turkspråkigt folk i de centralasiatiska bergsområdena, främst västra Tian Shan och Kunlun Shan samt Pamir och Altaj.
 6. Ramayana

  Ramayana , Rāmāyaṇa (sanskrit, ’Ramas vandringar’), fornindiskt epos på sanskrit som traditionen tillskriver Valmiki.

 7. Stendhals syndrom

  Stendhals syndrom, psykosomatisk sjukdomsbild som utlöses av en övermäktig konstupplevelse. 

 8. exillitteratur

  exillitteratur, omfattar främst skönlitterära verk av författare som tvingats lämna sitt hemland på grund av rasism eller förföljelse (politisk eller religiös).
 9. försvarsmekanism

  försvarsmekanism, ett av de centrala begreppen i psykoanalysens teoribyggnad.
 10. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.