1. exillitteratur

  exillitteratur, omfattar främst skönlitterära verk av författare som tvingats lämna sitt hemland på grund av rasism eller förföljelse (politisk eller religiös).
 2. Tjeckoslovakien

  Tjeckoslovakien, 1918–92 statsbildning i mellersta Europa; 127 899 km2, 15,6 milj. invånare (1992).
 3. Alliansfria rörelsen

  Alliansfria rörelsen, Non-Aligned MovementNAMorganisation som samlar så kallade utvecklingsländer. 

 4. Herman Melville

  Melville, Herman, född 1 augusti 1819, död 28 september 1891, amerikansk författare.
 5. Emigrationsutredningen

  Emigrationsutredningen, offentlig utredning 1907–13 angående emigrationen från Sverige.
 6. försvarsmekanism

  försvarsmekanism, ett av de centrala begreppen i psykoanalysens teoribyggnad.
 7. olovligt förfogande

  olovligt förfogande, trolöshetsbrott som består i att någon med egendom som han har i sin besittning men som någon annan har ägande- eller säkerhetsrätt till, vidtar en åtgärd som berövar den andre hans rätt.
 8. nedsättning

  nedsättning, en form av magisk förgörelse som innebar att man under vissa riter grävde ner t.ex. plagg, hår och/eller naglar från en person som man ville skada.
 9. Horus

  Horus, en av det forntida Egyptens viktigaste gudomligheter, den främste av flera gudar i falkgestalt.
 10. denaturerad alkohol

  denaturerad alkohol, etanol med en tillsats av ett giftigt eller oaptitligt ämne, t.ex. metyletylketon eller metylisobutylketon, som gör den otjänlig att dricka.