1. blinkhinna

  blinkhinna, tunn hinna i ögonvrån innanför ögonlocken hos kräldjur, fåglar och några däggdjur.
 2. blinkhinna

  blink`hinna subst. ~n blinkhinnor ORDLED: blink--hinn-an
  Svensk ordbok
 3. rödhajar

  rödhajar, Scyliorhinidae , familj gråhajartade hajar med ca 90 arter i alla hav från tidvattenszonen till 2 000 m djup.
 4. krokodilartade kräldjur

  krokodilartade kräldjur, Crocodylia, ordning kräldjur med 22 nu levande arter fördelade på de tre familjerna alligatorer och kajmaner, krokodiler samt gavialer.
 5. harderska körteln

  harderska körteln, blinkhinnekörteln, en av ögonhålans körtlar, vilken i motsats till de egentliga tårkörtlarna bildar en oljerik tårvätska.
 6. öga

  öga, hos djur (inklusive människan) ett organ som förmedlar synintryck.
 7. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.