1. negativ

  negativ kallas den bild som man får vid fotografering med en traditionell kamera med film som ljuskänsligt material.
 2. lappstare

  lappstare, gräshoppsstare, Creatophora cinerea, art i fågelfamiljen starar.

 3. simultanbildning

  simultanbildning, bolagsbildning där alla aktier tecknas av dem som bildar bolaget, varför någon kallelse till konstituerande bolagsstämma med aktietecknarna inte blir aktuell.
 4. skygglapp

  skygglapp, fyrkantigt eller runt skydd på huvudlagets sidstycke på en häst.
 5. dubbelryssja

  dubbelryssja, parryssja, två mot varandra ställda ryssjor där ledarmarna är ihopsydda.
 6. aldabrasköldpadda

  aldabrasköldpadda, jättesköldpadda, Geochelone gigantea, art i familjen landsköldpaddor.
 7. anilinläder

  anilinläder, ett med anilinfärgämnen grundfärgat läder, som vid den efterföljande ytbehandlingen inte påförts täckande pigmentfärg.
 8. gyttjejord

  gyttjejord, odlingsjord som till stor del består av gyttjesubstans.
 9. bakar

  bakar, svallar, de ytvedsbrädor som blir över när en stock sågas upp till brädor.
 10. pastis

  pastis, aperitif från Marseille.