1. kalkgynnad

  kalkgynnad sägs en växt eller svamp vara som vid tillgång på kalk i marken blir t.ex. större, yppigare eller mer blomrik än då den förekommer på kalkfattig mark.
 2. amerikansk atlantstör

  amerikansk atlantstör, Acipenser oxyrhynchus, art i familjen störfiskar.
 3. bromhexin

  bromhexin, läkemedel använt mot segt slem i luftvägarna.
 4. plastisk våg

  plastisk våg, mekaniskt betingad våg som utbreder sig i ett material och har så stor amplitud att deformationen i materialet blir permanent.
 5. färgblandning

  färgblandning innebär att man blandar två eller flera färger (kulörer) och får en ny färg.
 6. pilgrimsfalk

  pilgrimsfalk är en fågel.
 7. front

  front är när det gäller väder ett område i atmosfären som ligger mellan två luftmassor med olika temperatur.
 8. kuggstång

  kuggstång, urartad form av ett cylindriskt kugghjul, som fås när den cylindriska ytan tänks bli uträtad till ett plan, eller när antalet kuggar vid oförändrad delning blir oändligt.
 9. nödgryt

  nödgryt, det tillfälliga gryt eller gömsle som en räv kan uppsöka då den blir hårt driven eller skadskjuten; ibland också benämning på rävens sommargryt.
 10. dunvar

  dunvar, bomullstyg av fintrådig tät väv. Tyget är impregnerat så att det blir duntätt och används till bl.a. kuddar och täcken.