1. bli till

  bli till´ verb blev blivit, pres. blir ORDLED: bliv-it SUBST.: tillblivelse
  Svensk ordbok
 2. snabbfoto

  snabb`foto subst. ~t ~n ORDLED: snabb--fot-ot
  Svensk ordbok
 3. lättskrämd

  lätt`skrämd adj. lättskrämt ORDLED: lätt--skräm-da
  Svensk ordbok
 4. grumling

  grum`ling subst. ~en ~ar ORDLED: gruml-ing-en
  Svensk ordbok
 5. hjärtnupen

  hjärt`nupen adj. hjärtnupet hjärtnupna ORDLED: hjärt--nup-en
  Svensk ordbok
 6. hårrör

  hå`rrör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hår--rör-et
  Svensk ordbok
 7. smutsavvisande

  smut`savvisande adj., ingen böjning ORDLED: smuts--av-vis-ande
  Svensk ordbok
 8. återbesök

  å`terbesök subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: åter--be-sök-et
  Svensk ordbok
 9. omklädning

  omklädning [åm`-] subst. ~en ~ar ORDLED: om--kläd-ning-en
  Svensk ordbok
 10. urlakning

  u`rlakning subst. ~en ORDLED: ur--lak-ning-en
  Svensk ordbok