1. utskrattad

  u`tskrattad adj. utskrattat ORDLED: ut--skratt-ad
  Svensk ordbok
 2. lekverk

  le`kverk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lek--verk-et
  Svensk ordbok
 3. argsint

  argsint [ar`j-] adj., neutr. ~ ORDLED: arg--sin-ta
  Svensk ordbok
 4. jubeldoktor

  ju`beldoktor subst. ~n ~er ORDLED: jubel--dokt-or-er
  Svensk ordbok
 5. kasteld

  kas`teld subst. ~en ORDLED: kast--eld-en
  Svensk ordbok
 6. cellandning

  cell`andning subst. ~en ORDLED: cell--and-ning-en
  Svensk ordbok
 7. blodsten

  blo`dsten subst. ~en ORDLED: blod--sten-en
  Svensk ordbok
 8. deklamatorisk

  deklamato´risk adj. ~t ORDLED: de-klam-at-or-isk
  Svensk ordbok
 9. hjärtekrossare

  hjärt`ekrossare subst. ~n äv. hjärtekrossarn, plur. ~, best. plur. hjärtekrossarna ORDLED: hjärte--kross-ar-en
  Svensk ordbok
 10. skrynkelfri

  skrynk`elfri adj. ~tt ORDLED: skrynkel--fri
  Svensk ordbok