1. solkig

  solkig [sål`-] adj. ~t ORDLED: solk-ig
  Svensk ordbok
 2. uppburen

  upp`buren adj. uppburet uppburna ORDLED: upp--bur-en
  Svensk ordbok
 3. smalmat

  sma`lmat subst. ~en ORDLED: smal--mat-en
  Svensk ordbok
 4. tvivelsutan

  tvivelsutan [tvi`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: tvivels--ut-an
  Svensk ordbok
 5. mikrovågsugn

  mik`rovågsugn subst. ~en ~ar ORDLED: mikro-vågs--ugn-en
  Svensk ordbok
 6. överambitiös

  ö`verambitiös adj. ~t ORDLED: över--ambi-tiös
  Svensk ordbok
 7. eurovaluta

  eurovaluta [eu`ro-] subst. ~n ORDLED: euro--val-ut-an
  Svensk ordbok
 8. shopping

  shopping [ʃåp´-] subst. ~en ORDLED: shopp-ing-en
  Svensk ordbok
 9. dödbakad

  dö`dbakad adj. dödbakat ORDLED: död--bak-ad
  Svensk ordbok
 10. onåbar

  o`nåbar adj. ~t ORDLED: o--nå-bar
  Svensk ordbok