1. eljest

  eljest äv. eljes [el`- äv. el´-] adv.
  Svensk ordbok
 2. hölja

  2höl`ja subst. ~n höljor ORDLED: hölj-an
  Svensk ordbok
 3. ju

  2ju konj.
  Svensk ordbok
 4. bli av

  bli a´v verb blev blivit, pres. blir ORDLED: bliv-it
  Svensk ordbok
 5. mörkrädd

  mör`krädd adj., neutr. undviks ORDLED: mörk--rädd
  Svensk ordbok
 6. dyckert

  dyck´ert subst. ~en ~ar ORDLED: dyck-ert-en
  Svensk ordbok
 7. spillånga

  spillånga [spil`- el. spi`l-] subst. ~n spillångor ORDLED: spil--lång-an
  Svensk ordbok
 8. krysspår

  krysspår [krys`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kryss--spår-et
  Svensk ordbok
 9. askunge

  as`kunge subst. ~n askungar ORDLED: ask--ung-en
  Svensk ordbok
 10. käbbel

  käbb´el subst. käbblet ORDLED: käbbl-et
  Svensk ordbok