1. blodvätska

  blo`dvätska subst. ~n ORDLED: blod--vätsk-an
  Svensk ordbok
 2. kvaddel

  kvaddel, en hastigt uppträdande, snabbt försvinnande, välavgränsad vit eller röd upphöjning i huden.
 3. hypoalbuminemi

  hypoalbuminemi, låg halt av albumin (ett protein) i blodvätska, plasma.
 4. mjölkbildning.

  mjölkbildning. Mjölken bildas hos däggdjur i juvret i mikroskopiskt små körtelblåsor, alveoler.
 5. serum

  serum [se´- el. se`-] subst., best. f. ~ el. ~et, sera el. ~ ORDLED: ser-um
  Svensk ordbok