1. böckling

  böck`ling subst. ~en ~ar ORDLED: böck-ling-en
  Svensk ordbok
 2. ekbock

  e`kbock subst. ~en ~ar ORDLED: ek--bock-en
  Svensk ordbok
 3. husbock

  hu`sbock subst. ~en ~ar ORDLED: hus--bock-en
  Svensk ordbok
 4. gungbräda

  gung`bräda subst. ~n gungbrädor ORDLED: gung--bräd-an
  Svensk ordbok
 5. kapriol

  kapriol [-o´l el. -å´l] subst. ~en ~er ORDLED: kapri-ol-en
  Svensk ordbok
 6. grenhopp

  gre`nhopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gren--hopp-et
  Svensk ordbok
 7. blindbock

  blin`dbock subst. ~en ~ar ORDLED: blind--bock-en
  Svensk ordbok
 8. get

  get subst. geten getter [jet´-] ORDLED: get-en, gett-er
  Svensk ordbok
 9. vågrät

  vå`grät adj. ~t ORDLED: våg--rät
  Svensk ordbok
 10. hind

  hind subst. ~en ~ar ORDLED: hind-en
  Svensk ordbok