1. kaprifol

  kaprifol, Lonicera caprifolium, art i familjen kaprifolväxter.
 2. alpstenbock

  alpstenbock, Capra ibex, art i familjen slidhornsdjur.
 3. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 4. getter

  getter, Capra , släkte getdjur med sex arter i Gamla världen, bl.a. besoarget, skruvhornsget och alpstenbock.
 5. september

  september, årets nionde månad enligt vår västerländska, från romarna övertagna kalender.
 6. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).

 7. syndabock

  syndabock, djur eller människa som får uppbära skulden för vad andra har förbrutit.
 8. bord

  bord, en möbel som förekom redan i antikens kulturer, såväl den grekisk-romerska som t.ex. den östasiatiska, men var ovanlig i Västeuropa ännu vid medeltidens början.
 9. gaseller

  gaseller, sammanfattande namn på nio släkten med totalt 25 arter i familjen slidhornsdjur.
 10. julbock

  julbock är en person utklädd till bock som deltar i ett julbocksupptåg, alltså en sorts lek.