1. Bockstensmannen

  Bockstensmannen kallas liket av en man som hittades 1936 i Bockstens mosse i Halland.
 2. bockningsjärn

  bockningsjärn är ett redskap som används för att bocka metall.

 3. Pan

  Pan var en herdegud i den gamla grekiska religionen.
 4. get

  get, eller tamget, är ett av människans äldsta husdjur.
 5. Tor

  Tor är tillsammans med Oden den viktigaste guden i fornnordisk religion.

 6. hjortdjur

  hjortdjur är en familj hovdjur.
 7. satyrer

  satyrer är skogsdemoner i den grekiska mytologin.
 8. julbock

  julbock är en person utklädd till bock som deltar i ett julbocksupptåg, alltså en sorts lek.
 9. rådjur

  rådjur är en art i familjen hjortdjur. De övriga svenska hjortdjuren är dovhjort kronhjort, ren och älg.
 10. lotteri

  lotteri är ett spel där slumpen avgör vem eller vilka som vinner.