1. kallbocka

  kall`bocka verb ~de ~t ORDLED: kall--bock-ar SUBST.: kallbockande, kallbockning
  Svensk ordbok
 2. gåbock

  gå`bock subst. ~en ~ar ORDLED: gå--bock-en
  Svensk ordbok
 3. tallbock

  tall`bock subst. ~en ~ar ORDLED: tall--bock-en
  Svensk ordbok
 4. getabock

  ge`tabock subst. ~en ~ar ORDLED: geta--bock-en
  Svensk ordbok
 5. träbock

  trä`bock subst. ~en ~ar ORDLED: trä--bock-en
  Svensk ordbok
 6. sågbock

  så`gbock subst. ~en ~ar ORDLED: såg--bock-en
  Svensk ordbok
 7. horbock

  ho`rbock subst. ~en ~ar ORDLED: hor--bock-en
  Svensk ordbok
 8. springbock

  spring`bock subst. ~en ~ar ORDLED: spring--bock-en
  Svensk ordbok
 9. färnbock

  fä`rnbock subst. ~en ORDLED: färn--bock-en
  Svensk ordbok
 10. kuskbock

  kus`kbock subst. ~en ~ar ORDLED: kusk--bock-en
  Svensk ordbok