1. kapriol

  kapriol [-o´l el. -å´l] subst. ~en ~er ORDLED: kapri-ol-en
  Svensk ordbok
 2. grenhopp

  gre`nhopp subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: gren--hopp-et
  Svensk ordbok
 3. blindbock

  blin`dbock subst. ~en ~ar ORDLED: blind--bock-en
  Svensk ordbok
 4. get

  get subst. geten getter [jet´-] ORDLED: get-en, gett-er
  Svensk ordbok
 5. vågrät

  vå`grät adj. ~t ORDLED: våg--rät
  Svensk ordbok
 6. hind

  hind subst. ~en ~ar ORDLED: hind-en
  Svensk ordbok
 7. kaprifol

  kaprifo´l subst. ~en ~er ORDLED: kapri-fol-en
  Svensk ordbok
 8. syndabock

  syn`dabock subst. ~en ~ar ORDLED: synda--bock-en
  Svensk ordbok
 9. stenbock

  ste`nbock subst. ~en ~ar ORDLED: sten--bock-en
  Svensk ordbok
 10. fals

  fals subst. ~en ~ar ORDLED: fals-en
  Svensk ordbok