1. kantig

  kan`tig adj. ~t ORDLED: kant-ig
  Svensk ordbok
 2. buga

  bu`ga verb ~de ~t ORDLED: bug-ar SUBST.: bugande, bugning
  Svensk ordbok
 3. trädgårdsmästare

  trädgårdsmästare [träg`årds-] subst. ~n äv. trädgårdsmästarn, plur. ~, best. plur. trädgårdsmästarna ORDLED: träd-gårds--mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 4. hinderlöpning

  hin`derlöpning subst. ~en ~ar; ofta förk. hinder ORDLED: hinder--löp-ning-en
  Svensk ordbok
 5. tragisk

  tragisk [tra´g-] adj. ~t ORDLED: trag-isk
  Svensk ordbok
 6. tragedi

  tragedi [-ʃedi´] subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: trag-ed-in
  Svensk ordbok
 7. häst

  häst subst. ~en ~ar ORDLED: häst-en
  Svensk ordbok