1. bokillustration

  bokillustration, konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.
 2. bokstavsmystik

  bokstavsmystik, en uppfattning av bokstäverna som sinnebilder för en högre sanning, knuten till bokstävernas form, vokalernas och konsonanternas särskilda betydelser, stavelseramsor, antalet bokstäver i alfabetet eller bokstävernas talvärden.
 3. bokförlag

  bokförlag, förlag, affärsföretag inom bokbranschen.
 4. Bok & Bibliotek

  Bok & Bibliotek, B&B, årlig bokmässa som arrangeras av Bok & Bibliotek i Norden AB, Göteborg.
 5. Jesajas bok

  Jesajas bok, Jesaja , gammaltestamentlig skrift, se Jesaja.
 6. bokmåleri

  bokmåleri, handskriftsmåleri.
 7. bokstavsordning

  bokstavsordning, alfabetisk ordning, ordningsföljd som bygger på att bokstäverna i ett alfabet har en hävdvunnen ordning.
 8. boklöss

  boklöss, inomhuslevande, ovingade arter i insektsordningen stövsländor, bl.a. boklus och dammlus.
 9. bokmål

  bokmål, den form av norska språket som, speciellt i stavning och böjning, står relativt nära danskan.
 10. bok

  2bok subst. ~en ~ar ORDLED: bok-en
  Svensk ordbok