1. bokformat

  bokformat, storlek och form hos böcker, se formatbeteckningar.
 2. bokskrift

  bokskrift, typ av handskrift, använd under antiken och medeltiden främst för utskrift av böcker; inom paleografin benämning på en skrift som, i en viss motsats mot bruksskrift, ”handstil”, strävar efter regelbundenhet, fasthet i formen, klar läslighet och representation.
 3. bokhandel

  bokhandel, fackhandel som huvudsakligen säljer böcker.

 4. Bok & Bibliotek

  Bok & Bibliotek, B&B, årlig bokmässa som arrangeras av Bok & Bibliotek i Norden AB, Göteborg.
 5. Vishetens bok

  Vishetens bok, gammaltestamentlig apokryf, se Salomos vishet.
 6. Jonas bok

  Jonas bok, Jona , gammaltestamentlig skrift, se Jona.
 7. Jeremias bok

  Jeremias bok, Jeremia , gammaltestamentlig skrift, se Jeremia.
 8. Syraks bok

  Syraks bok, gammaltestamentlig apokryf, se Jesus Syraks vishet.
 9. Baruks bok

  Baruks bok, ofta kallad endast Baruk, en av Gamla Testamentets apokryfer.
 10. Elias bok

  Elias bok, judisk apokalyptisk skrift om hur sluttidens händelser uppenbaras för profeten Elia.