1. lager

  1la´ger subst. lagret, plur. ~, best. plur. lagren el. ~na ORDLED: lagr-et
  Svensk ordbok
 2. vänster

  1vän´ster adj., best. f. och plur. vänstra
  Svensk ordbok
 3. genom

  1ge´nom prep. ORDLED: gen-om
  Svensk ordbok
 4. söka

  sö`ka verb sökte sökt, pres. söker ORDLED: sök-er SUBST.: sökande (till 1 och 2), sökning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 5. ägna

  ägna [äŋ`na] verb ~de ~t ORDLED: ägn-ar SUBST.: ägnande
  Svensk ordbok
 6. emot

  1emo´t prep. ORDLED: e-mot
  Svensk ordbok
 7. handla

  han`dla verb ~de ~t ORDLED: handl-ar SUBST.: handlande (till 1--3), handling (till 1 och 4); handel (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 8. motta

  mo`tta äv. mo`ttaga verb mottog mottagit mottagen mottagna, pres. mottar äv. mottager ORDLED: mot--tag-it SUBST.: mottagande, mottagning (till 2)
  Svensk ordbok
 9. behandling

  behan´dling subst. ~en ~ar ORDLED: be-handl-ing-en
  Svensk ordbok
 10. bekant

  1bekan´t adj., neutr. ~ ORDLED: be-kant
  Svensk ordbok