1. ta upp

  ta upp´ verb tog tagit, pres. tar ORDLED: tag-it SUBST.: upptagande (till 1--4), upptagning (till 1--4)
  Svensk ordbok
 2. stuva

  stu`va verb ~de ~t ORDLED: stuv-ar SUBST.: stuvande, stuvning
  Svensk ordbok
 3. behandla

  behan´dla verb ~de ~t ORDLED: be-handl-ar SUBST.: behandlande, behandling
  Svensk ordbok
 4. teckna

  teck`na verb ~de ~t ORDLED: teckn-ar SUBST.: tecknande, teckning
  Svensk ordbok
 5. fri

  fri adj. ~tt
  Svensk ordbok
 6. natur

  natu´r subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur-en
  Svensk ordbok
 7. kasta

  kas`ta verb ~de ~t ORDLED: kast-ar SUBST.: kastande, kastning (till 1,3 och 4); 2kast (till 1)
  Svensk ordbok
 8. under

  1un´der prep.
  Svensk ordbok
 9. om

  3om [åm´] adv.
  Svensk ordbok
 10. ärlig

  ä`rlig adj. ~t ORDLED: är-lig
  Svensk ordbok