1. rygg

  rygg subst. ~en ~ar ORDLED: rygg-en
  Svensk ordbok
 2. svag

  svag adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. ålder

  ål´der subst. ~n åldrar ORDLED: åldr-ar
  Svensk ordbok
 4. äga

  1ä`ga verb ägde ägt, pres. äger ORDLED: äg-er SUBST.: ägande (till 1)
  Svensk ordbok
 5. tänka

  tänk`a verb tänkte tänkt, pres. tänker ORDLED: tänk-er SUBST.: tänkande (till 1); tanke (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 6. lämna

  läm`na verb ~de ~t ORDLED: lämn-ar SUBST.: lämnande
  Svensk ordbok
 7. rak

  rak adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. av

  1av prep.
  Svensk ordbok
 9. plats

  plats subst. ~en ~er ORDLED: plats-en
  Svensk ordbok
 10. papper

  papp`er subst. ~et äv. pappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. pappren ORDLED: papp-er-et
  Svensk ordbok