1. möta

  mö`ta verb mötte mött, pres. möter ORDLED: möt-er SUBST.: mötande; möte (till 1--3)
  Svensk ordbok
 2. lägga

  lägg`a verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er SUBST.: läggande, läggning
  Svensk ordbok
 3. mot

  1mot prep.
  Svensk ordbok
 4. säga

  säga [säj`a äv. sä`ga] äv. säja [säj`a] verb sade äv. sa, sagt, pres. säger äv. säjer ORDLED: säg-er, säj-er
  Svensk ordbok
 5. öppna

  öpp`na verb ~de ~t ORDLED: öppn-ar SUBST.: öppnande, öppning
  Svensk ordbok
 6. rum

  1rum´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rumm-et
  Svensk ordbok
 7. föra

  fö`ra verb förde fört, pres. för ORDLED: för-de SUBST.: förande
  Svensk ordbok
 8. om

  2om [åm´] prep.
  Svensk ordbok
 9. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 10. till

  1till prep.
  Svensk ordbok