1. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 2. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.

 3. Robinson Crusoe

  Robinson Crusoe, Robinson Kruse, huvudpersonen–berättaren i Daniel Defoes berömda roman ”The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe” (1719), om den skeppsbrutne sjömannen på en obebodd östra
 4. Thomas Hobbes

  Hobbes, Thomas, född 5 april 1588, död 4 december 1679, engelsk filosof.
 5. Bibeln

  Bibeln, ursprungligen ett ord som betecknar en boksamling, så småningom med betydelsen en samling skrifter som tillmäts speciell auktoritet och helgd.
 6. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 7. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 8. lövträd

  lövträd är träd med breda blad, inte smala barr.
 9. Hippokrates

  Hippokrates från Kos, född ca 460, död ca 370 f.Kr., grekisk läkare.
 10. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.