1. bok

  bok är ett träd.
 2. bok

  bok är text och bilder som samlats på ett sätt så att man lätt kan läsa eller lyssna på innehållet.

 3. boktryckarkonst

  boktryckarkonst innebär att göra böcker, broschyrer, flygblad, tidningar och liknande.
 4. Boko Haram

  Boko Haram är en grupp från nordöstra Nigeria som med våldsamma metoder vill införa stränga islamiska lagar i Nigeria.
 5. Kalila och Dimna

  Kalila och Dimna är en samling berättelser på arabiska.
 6. bokmåleri

  bokmåleri är målade bilder i böcker och bokrullar som är skrivna eller kopierade för hand.
 7. censur

  censur innebär att myndigheter granskar böcker, filmer, radioprogram och TV-program med mera innan de kommer ut.
 8. naturligt urval

  naturligt urval är en biologisk process som innebär att de bäst anpassade individerna inom en art har lättast för att överleva.

 9. lövträd

  lövträd är träd med breda blad, inte smala barr.
 10. Sheherazade

  Sheherazade är berätterskan i den arabiska sagosamlingen Tusen och en natt.