1. science fiction

  science fiction är böcker, tecknade serier eller filmer om framtiden, särskilt om en framtid som är tekniskt mycket mer utvecklad än världen i dag.
 2. Jean-Jacques Rousseau

  Jean-Jacques Rousseau var en schweizisk-fransk författare och filosof som levde 1712–1778.
 3. Malala Yousafzai

  Malala Yousafzai är född i Pakistan och kämpar för flickors och kvinnors rätt till utbildning.

 4. maktfördelningsläran

  maktfördelningsläran innebär att makten i ett samhälle ska vara uppdelad så att inte en person eller grupp människor får så mycket makt att människors frihet hotas. 

 5. Hippokrates

  Hippokrates från Kos var en grekisk läkare.
 6. kulturrevolutionen

  kulturrevolutionen var en politisk kampanj som pågick i Kina 1966–1976.
 7. riddarväsen

  riddarväsen brukar man kalla den kultur som fanns bland adeln under medeltiden.
 8. Hans och Greta

  Hans och Greta är två figurer i en saga av bröderna Grimm.
 9. kvinnorörelse

  kvinnorörelse är en politisk rörelse som arbetar för att kvinnor ska vara jämställda med män och för att få bort diskriminering av kvinnor.
 10. ordbok

  ordbok är en bok (eller numera ofta en databas) som talar om vad ord betyder och hur de uttalas, böjs och används.