1. bokföringsskyldig

  bo`kföringsskyldig adj. ~t ORDLED: bok-för-ings--skyld-ig
  Svensk ordbok
 2. bokförläggare

  bo`kförläggare subst. ~n äv. bokförläggarn, plur. ~, best. plur. bokförläggarna ORDLED: bok--för-lägg-ar-en
  Svensk ordbok
 3. boktryckeri

  boktryckeri [bo`k- el. -i´] subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: bok--tryck-eri-et
  Svensk ordbok
 4. bokflod

  bo`kflod subst. ~en ~er ORDLED: bok--flod-en
  Svensk ordbok
 5. bokstavsbetyg

  bokstavsbetyg [bo`k- el. bok`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bok-stavs--be-tyg-et
  Svensk ordbok
 6. bokanmälan

  bo`kanmälan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas bokanmälningar ORDLED: bok--an-mäl-an
  Svensk ordbok
 7. bokfilm

  bo`kfilm subst. ~en ~er ORDLED: bok--film-en
  Svensk ordbok
 8. bokstavsordning

  bokstavsordning [bo`k- el. bok`-] subst. ~en ~ar ORDLED: bok-stavs--ordn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. bokbindare

  bo`kbindare subst. ~n äv. bokbindarn, plur. ~, best. plur. bokbindarna ORDLED: bok--bind-ar-en
  Svensk ordbok
 10. bokhandlare

  bo`khandlare subst. ~n äv. bokhandlarn, plur. ~, best. plur. bokhandlarna ORDLED: bok--handl-ar-en
  Svensk ordbok