1. bokbuss

  bo`kbuss subst. ~en ~ar ORDLED: bok--buss-en
  Svensk ordbok
 2. bokmäklare

  bo`kmäklare subst. ~n äv. bokmäklarn, plur. ~, best. plur. bokmäklarna ORDLED: bok--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 3. boksamling

  bo`ksamling subst. ~en ~ar ORDLED: bok--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 4. bokhållare

  bo`khållare subst. ~n äv. bokhållarn, plur. ~, best. plur. bokhållarna ORDLED: bok--håll-ar-en
  Svensk ordbok
 5. boklärd

  bo`klärd adj. boklärt ORDLED: bok--lär-da
  Svensk ordbok
 6. bokkafé

  bo`kkafé subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: bok--kafé-et
  Svensk ordbok
 7. boktryck

  bo`ktryck subst. ~et ORDLED: bok--tryck-et
  Svensk ordbok
 8. bokbord

  bo`kbord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bok--bord-et
  Svensk ordbok
 9. boksamlare

  bo`ksamlare subst. ~n äv. boksamlarn, plur. ~, best. plur. boksamlarna ORDLED: bok--saml-ar-en
  Svensk ordbok
 10. bokslukare

  bo`kslukare subst. ~n äv. bokslukarn, plur. ~, best. plur. bokslukarna ORDLED: bok--sluk-ar-en
  Svensk ordbok