1. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 2. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 3. under

  1un´der prep.
  Svensk ordbok
 4. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 5. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 6. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok