1. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 2. nationalism

  nationalism är idén att ett folk, det vill säga människor som talar samma språk och har samma kultur, ska ha ett eget land.
 3. borstbinderi

  borstbinderi, hantverksmässig tillverkning av borstar.
 4. boricka

  boricka, en gammal synonym till åsna, använd även (som skällsord) om människor.
 5. borgfred

  borgfred, borgfrid, det rättsskydd som under medeltiden infördes såväl på kontinenten som i Norden för befästa orter, slott och gårdar där konungen brukade vistas.
 6. borst

  borst, hos växter kraftiga, styva hår, bildade av överhuden (epidermis).
 7. borgensförsäkring

  borgensförsäkring, form av kreditförsäkring där försäkringsbolaget ställer garanti för entreprenad- och leveransåtaganden inom byggnads- och verkstadsindustrin eller för betalningsförpliktelser av skilda slag, t.ex. researrangörers förpliktelser enligt resegarantilagen.
 8. borgenslån

  borgenslån, kredit mot säkerhet i form av någon annans personliga betalningsansvar (borgen).
 9. borgarskola

  borgarskola, en under 1800-talets tidigare del inrättad skolform för allmän medborgerlig bildning.
 10. bordläggning

  bordläggning, ett fartygs ytterskal i botten och sidor.