1. Boston Tea Party

  Boston Tea Party kallas ett intermezzo 16 december 1773, då nordamerikanska kolonister i skydd av mörkret och förklädda till indianer bordade ett brittiskt fartyg i Bostons hamn och kastade dess last av te överbord.

 2. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 3. boskap

  boskap kallas vissa husdjur, framför allt nötkreatur (nötboskap); ibland avses alla hov- och klövbärande husdjur, så i uttrycket boskapsskötsel.
 4. boskapsskötsel

  boskapsskötsel, i vid mening hållandet av olika slags hov- och klövbärande husdjur för i första hand produktion av kött, mjölk, hudar, ull och spillning men även för deras användning som last- och dragdjur.
 5. Bosnien

  Bosnien, historiskt landskap, numera ingående i republiken Bosnien och Hercegovina.
 6. bostadsrätt

  bostadsrätt, nyttjanderätt till hus eller del av hus utan begränsning i tiden.
 7. Bostonmassakern

  Bostonmassakern inträffade 1770 vid en demonstration mot att brittisk militär förlagts i Boston.
 8. Bosporen

  Bosporen, turk. Karadeniz Boğazı, sund som skiljer Europa från Mindre Asien och som tillsammans med Marmarasjön och Dardanellerna utgör Svarta havets utlopp till Medelhavet.
 9. Bos

  Bos, det vetenskapliga namnet på ett släkte oxdjur med fem arter, tamko (ursprungligen uroxe), jak, banteng, gaur och kouprey.
 10. bostadspolitik

  bostadspolitik, offentliga åtgärder med inriktning på bostadsförsörjning och boendeförhållanden.