1. Bo Setterlind

  Setterlind, Bo, 1923–91, författare.
 2. Ester Boserup

  Boserup, Ester, 1910–99, dansk ekonom och skriftställare.
 3. Charles Du Bos

  Du Bos, Charles, 1882–1939, fransk författare och litteraturkritiker.
 4. bostadsbidrag

  bostadsbidrag, behovsprövat offentligt bidrag till boendekostnaden, avsett för bestämda grupper av hushåll, t.ex. låginkomsttagare, barnfamiljer, pensionärer eller boende i socialt utsatta områden.
 5. bostadsrättsförening

  bostadsrättsförening, en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt.
 6. boställe

  boställe, fastighet som av staten, kyrkan eller kommunen upplåtits till viss befattningshavare, ursprungligen som en större eller mindre del av dennes lön.
 7. boställsnämnd

  boställsnämnd, till 1989 ett organ under stiftsnämnden för tillsyn av Svenska kyrkans prästgårdar och löneboställen.
 8. bostonvals

  bostonvals, boston, amerikansk dans, en variant av wienervals som i Sverige lanserades i början av 1900-talet.
 9. bostadsinstitut

  bostadsinstitut, hypoteksinstitut specialiserat på långfristig finansiering av fastigheter.
 10. bosättning

  bosättning, i kulturantropologisk terminologi beteckning för etablering, särskilt för placeringen av makars bostad efter giftermålet.