1. boskillnad

  boskillnad, enligt äldre rätt ett medel för upplösning av makars giftorättsgemenskap.
 2. bostadsforskning

  bostadsforskning, forskning om bostäder, bostadsmiljö och boendeförhållanden.
 3. bostadsstöd

  bostadsstöd, offentliga åtgärder som syftar till att understödja bostadsbyggande och bostadskonsumtion.
 4. bostad

  bostad, hus, lägenhet eller rum där en eller flera personer stadigvarande bor.
 5. bosniska

  bosniska, bosniakiska, sydslaviskt språk.
 6. bosnier

  bosnier, personer från Bosnien och Hercegovina.
 7. bosättningslagen

  bosättningslagen, lag (2016:38) som innebär att kommuner är skyldiga att ta emot en nyanländ person för bosättning.

 8. Bosnisk-Hercegovinska riksförbundet

  Bosnisk-Hercegovinska riksförbundet, politiskt obundet förbund som verkar för deltagande i det svenska samhället och främjande av det egna modersmålet, kultur och tradition.
 9. bostad och bohag

  bostad och bohag, makars eller sambors gemensamma bohag, juridiskt begrepp med särskilda rättsverkningar enligt äktenskapsbalken (ÄktB) respektive sambolagen.
 10. Bo Stråth

  Stråth, Bo, född 1943, historiker, professor vid Göteborgs universitet 1990–95, vid Lunds universitet 1996, vid European University Institute i Florens 1997–2007 och sedan 2007 vid Helsingfors universitet i Finland.