1. bostadshus

  bo`stadshus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bo-stads--hus-et
  Svensk ordbok
 2. Karthago

  Karthago, fenicisk koloni i nuvarande Tunisien, enligt den antika traditionen grundad 814 f.Kr. av prinsessan Elissa eller Dido från Tyros.
 3. Hongkong

  Hongkong är en speciell administrativ region i södra Kina.
 4. Jonestown

  Jonestown, kollektivjordbruk upprättat av sekten Peoples Temple i Guyana.

 5. stad

  stad, ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition).

 6. allemansrätt

  allemansrätt, rätt för var och en att vistas i naturen och att i skog och mark plocka vilda blommor, bär och svamp.
 7. Babylon

  Babylon, hebreiska Babel, huvudstad i Babylonien.

 8. gejser

  gejser är en het källa som då och då sprutar ut hett vatten och vattenånga som en fontän.
 9. borg

  borg, en vanligen bebodd befästningsanläggning från äldre tid.
 10. Riga

  Riga är Lettlands huvudstad och hela Baltikums största stad.