1. Hans Pettersson

  Pettersson, Hans, 1888–1966, fysiker och havsforskare, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet 1930–56; son till Otto P.
 2. målarmusslor

  målarmusslor, flodmusslor , Unio, släkte i musselfamiljen Unionidae.
 3. suspensionsström

  suspensionsström, turbiditström , undervattensström som genom höga halter av uppslammade sand-, silt- och lerpartiklar, har en högre densitet än omgivande, klarare vatten.
 4. Grönlandsbäckenet

  Grönlandsbäckenet, djuphavsbassäng mellan Grönland och Spetsbergen.
 5. tjockläppad multe

  tjockläppad multe, Chelon labrosus, art i familjen multefiskar.
 6. acidifiering

  acidifiering, surhetsökning, långsamt framskridande förändring av landskapet och dess ekosystem, innebärande att pH-värdet sänks genom urlakning av marken, samtidigt som markens näringsinnehåll minskar (meiotrofiering).
 7. såghajartade hajar

  såghajartade hajar, Pristiophoriformes, ordning hajar med en familj, såghajar ( Pristiophoridae), som omfattar fem arter.
 8. dammusslor

  dammusslor, Anodonta, släkte sötvattenslevande musslor i familjen Unionidae med två arter i Sverige, stor dammussla ( Anodonta cygnea) och liten dammussla ( Anodont anatina).
 9. sjöpennor

  sjöpennor, Pennatulacea, ordning koralldjur som omfattar 14 familjer och förekommer i alla hav.
 10. hav

  hav, det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna.