1. fågelsjö

  fågelsjö, vanligen grund, näringsrik och vegetationsrik sjö som hyser ett stort antal fåglar.
 2. fjädermyggor

  fjädermyggor, Chironomidae , tidigare Tendipedidae, familj i insektsordningen tvåvingar.
 3. bottenfauna

  bottenfauna, djurlivet i eller på bottnen i hav, sjöar, floder och bäckar.
 4. Kivusjön

  Kivusjön, sjö mellan Kongo (Kinshasa) och Rwanda; 2 700 km 2, största djup 480 meter.
 5. magnetotaxi

  magnetotaxi, förmågan hos en organism att orientera sig i förhållande till magnetfält, vilken förekommer främst hos bakterier, insekter, fiskar och fåglar.
 6. lera

  lera, extremt finkornig jordart där mer än 15 % av viktinnehållet utgörs av lerpartiklar, dvs. partiklar med en diameter mindre än 0,002 mm.
 7. tenn

  tenn, grundämne, i metallisk form känt och använt av människan sedan forntiden.
 8. fototrofa bakterier

  fototrofa bakterier, fotosyntetiserande bakterier, heterogen samling bakterier med bakterieklorofyll eller klorofyll  a, som kan omvandla ljusenergi till kemisk energi via en ljusdriven ATP-produktion kallad fotofosforylering.
 9. miljöhistoria

  miljöhistoria, den del av historien och historieskrivningen som avser människornas samspel med den yttre (natur)miljön och förändringar i denna.
 10. miljögifter

  miljögifter, benämning på särskilt skadliga kemiska ämnen i den yttre miljön.