1. kremering

  kremering innebär att man bränner en död persons kropp.
 2. laser

  laser är en apparat som får ljus att gå i takt i en och samma riktning i en smal stråle.
 3. fetter

  fetter är ämnen som finns i växter och djur som upplagsnäring och ”byggstenar” i vissa celler.

 4. Amazonas

  Amazonas är ett mycket stort område kring Amazonfloden i Sydamerika.
 5. katalysator

  katalysator är ett ämne som sätter i gång eller skyndar på en kemisk reaktion, men som själv inte förbrukas i reaktionen.
 6. svavel

  svavel är ett grundämne som i ren form är ett fast, gult ämne eller ett gult pulver.
 7. stigma

  stigma, detsamma som pistillens märke hos fanerogamer.
 8. återvinning

  återvinning är när man använder gammalt material för att tillverka nya saker.

 9. svedjebruk

  svedjebruk, jordbruksform som innebär att skogen bränns och sedan nyttjas för odling.
 10. andning

  andning är när syre transporteras in i kroppen och koldioxid transporteras ut ur kroppen.