1. fornnordisk religion

  fornnordisk religion, samlande benämning på de religionsformer under förkristen tid i Norden som det finns belägg för i arkeologiskt och skriftligt material.
 2. brunkol

  brunkol, lignit, gulbrun–brunsvart sedimentär bergart med en kolhalt av 65–84 %.
 3. boerkriget

  boerkriget, engelska South African War, krig 1899–1902 mellan på den ena sidan Storbritannien och på den andra de två boerrepublikerna Transvaal och Oranjefristaten.
 4. svavel

  svavel är ett grundämne som i ren form är ett fast, gult ämne eller ett gult pulver.
 5. avskogning

  avskogning innebär att man snabbt hugger ned eller bränner mycket skog i stora områden.

 6. smärta

  smärta, obehaglig känselupplevelse som oftast orsakas av inträffad vävnadsskada eller upplevs som associerad med vävnadsskada.
 7. luftballong

  luftballong, ballong, luftfartyg lättare än luften och utan framdrivning, en aerostat.
 8. dödsstraff

  dödsstraff, straff bestående av avrättning, t.ex. i elektriska stolen eller genom injicering av gift.

 9. Herakles

  Herakles, även kallad Herkules, är en av de mest kända hjältarna i den grekiska mytologin.
 10. stigma

  stigma, detsamma som pistillens märke hos fanerogamer.